profitart.cz

facebook logo 40x40 youtube logo 40x40

ProFitArt

Produkční platforma ProFitArt, založená v roce 2012 Šárkou Pavelkovou a Josefem Neufusem, stála u zrodu tvůrčího osamostatnění současné přední choreografky a tanečnice Lenky Vagnerové. Zaměření organizace je na oblast nezávislého nonverbálního, fyzického a současného tanečního divadla. Mezi současné spolupracovníky patří nebo budou patřit Patricie Poráková (CZ/ARG), Katarína Kalivodová (SK/CZ), Martin Talaga (SK), Matěj Matějka (SK/PL), Maxim Didenko (RU), Cécile da Costa (FR), Nela Kornetová (CZ/NO), Flavia Devonas (CH/NO), Jun Wan Kim (KO/CZ), Róbert Nižník (CZ/SK) a další.

ProFitArt je český spolupořadatel evropského čtyřletého projektu Meeting the Odyssey – Divadelní Odysea, který se v Praze konal v červenci 2014 a svou reminiscenci zažil v září 2015. Platforma je také iniciátorem vzdělávacího projektu NET PRO ART, který reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla na české divadelní scéně. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce. Jeho první edice (2015-2016) je realizována skrze odborné semináře a přednášky, stínování a skrze workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené zahraniční pracovní stáží. Náplní třítýdenní stáže ve švýcarském Churu bude příprava a realizace mezinárodního festivalu TanZeiT-ZeiTanZ. NET PRO ART je podpořen Fondem Partnerství – Program švýcarsko-české spolupráce v kooperaci s Českými centry a dalšími přizvanými partnery.

Cílem této a další spolupráce je vedle nových tvůrčích špičkových počinů aspirujících na další četná domácí i mezinárodní ocenění, taktéž dlouhodobá a kontinuální edukační činnost, se zaměřením na nové talenty, široká mezinárodní spolupráce plánovaná na roky dopředu a využívající evropské i světové partnerské kulturní sítě i grantové programy.