profitart.cz

facebook logo 40x40 youtube logo 40x40

NET PRO ART

Švýcarsko-český vzdělávací projekt reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně. Cílem je vytvořit chybějící obousměrnou informační platformu pro odbornou i laickou veřejnost o aktuálních možnostech divadelního managementu, profesionálního zahraničního zastoupení, mezinárodních koprodukcích, networkingu a marketingu. Klíčová je podpora výměny potřebných zkušeností a příkladů dobré praxe mezi českými a švýcarskými odborníky.

Pro veřejnost otevřené semináře NET PRO ART:

MARKETING A PRÁCE S PUBLIKEM  Flavia Devonas

VIZE A KOMPROMISY COBY KREATIVNÍ NÁSTROJ EFKTIVNÍHO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ  Andreas Hoffmann 

TOURING MANAGEMENT A MEZINÁRODNÍ "VITALITA" – Antonio Bühler

MANAGEMENT + LEADERSHIP – Adrian Schriel

KULTURNÍ POLITIKA VE ŠVÝCARSKU A MEZINÁRODNÍ NETWORKINGIsabelle Vuong a Noémie Delfgou

Harmonogram veřejných seminářů (první den bloku) a uzavřených workshopů:

1. seminář + workshop 1. 4. 10. 2015

2. seminář + workshop 17. – 20. 12. 2015

3. seminář + workshop 28. – 31. 1. 2016

4. seminář + workshop 3. – 6. 3. 2016

5. seminář + workshop 21. – 24. 4. 2016

Projekt je zacílen především na studenty a profesionály divadelního managementu, začínající divadelní manažery, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí a vybraných kulturních neziskových organizací a další odborníky z neziskové sféry. Realizován bude skrze odborné semináře a přednášky s následnými moderovanými diskusemi a workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené pracovní stáží ve Švýcarsku.

 

STÁŽISTÉ

Z uchazečů bude vybráno nejdříve 10, kteří se zúčastní prvního workshopu, na němž švýcarský expert vybere finálních 5 uchazečů, kteří se zúčastní celého vzdělávacího běhu a na závěr budou moci vyjet na třítýdenní pracovní stáž do švýcarského Churu, kde se budou podílet na organizaci mezinárodního festivalu TanZeiT-ZeiTanZ.

 

LEKTOŘI

Vybraní experti ze Švýcarska, kteří budou vést v Praze odborné semináře a workshopy, reprezentují široké spektrum znalostí z oblasti profesionálního nonverbálního divadla, mají bohatou praxi v oblasti propagace či dramaturgie, strategického plánování i realizací jevištních produkcí a dlouholeté zkušenosti se získáváním státní, nestátní, regionální i nadnárodní podpory. Při výběru byly navíc preferovány osoby zabývající se různými formami nonverbálního divadla.

 

VÝSTUP A PŘÍNOS PROJEKTU

Projekt představí možnosti využití švýcarského know-how na poli jevištního umění v českém prostředí, ale zároveň poukáže na kvalitu nezávislých umělců a souborů z České republiky, kteří si zaslouží mezinárodní uznání. Studentům a mladým divadelním manažerům může projekt ukázat tvůrčí konkurenční prostředí a nabídnout přehled o současných trendech v prostředí nezávislého nonverbálního švýcarského divadla, jeho schopnosti sebeprezentace či strategiích udržitelnost. Zástupce škol může vést k přemýšlení o zavedení oborů zabývajících se nezávislým jevištním odvětvím. Pro novináře mohou být vzorem švýcarská média, která dlouhodobě formují názory a kultivují vkus veřejnosti i v oblasti nonverbálního divadla. Samotným stážistům pak projekt ve výsledku pomůže rozšířit kvalifikaci a zvýšit možnosti pracovního uplatnění. Vlastním výstupem projektu bude odborná dvojjazyčná publikace.

Roční vzdělávací projekt se uskuteční za podpory Fondu Partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce. NET PRO ART má za cíl stát se kontinuálním uměleckým, vzdělávacím, sociálním a kulturním projektem a vytvořit příznivé prostředí pro inovaci, profesionalizaci, předávání znalostí a výměnu zkušeností v oblasti nonverbálního divadla za účelem posílení kapacity vybraných českých špičkových souborů.

 

BLÍŽE O TÉMATECH: 

 

1/ MARKETING A PRÁCE S PUBLIKEM - proběhlo

Systém a principy marketingu, včetně plánování, zacílení, segmentace a vztahů, a jeho výhody pro soubor. Důležitost tzv. „audience development“ - práce s publikem.

Jaký je rozdíl mezi zacílením na diváka a na kurátora/programátora? Jak vypadá adekvátní komunikace s představiteli médií a jiných důležitých marketingových platforem či vybraných marketingových partnerů i z komerčního sektoru? Co může souboru/umělci přinést tzv. „audience development“? Jaká jsou kritéria představení vhodného pro děti, mládež a školy a jaký je smysl či nesmysl implementace takového programu?

 

2/ VIZE A KOMPROMISY COBY KREATIVNÍ NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ - proběhlo

Cesta k udržitelnosti a profesionalitě.

Jak naplánovat chod profesionálního souboru, tak, aby si plnil své vize a mise a zároveň byl schopen uživit všechny své členy? Jakým způsobem propojit své umělecké plány s dostupnými uměleckými granty? Jak naplánovat uměleckou náplň souboru na pět let dopředu a s dostatečným předstihem si zajistit financování?

 

3/ TOURING MANAGEMENT A MEZINÁRODNÍ "VITALITA" - proběhlo

Možné nástroje tour managementu, administrativní stránka – daně, sociální pojištění, logistika, pojištění atd. Otázky využití státní/regionální/nadnárodní podpory k vývozu živého umění do zahraničí.

Co zahraniční festivaly očekávají od reprezentantů českých souborů? Jaké jsou nástroje při plánování turné a jaké mohou být strategie pro konkrétní inscenaci? Jaká jsou specifika přístupu a vyjednávání jednotlivých regionů, propagace, další souvislosti a obecná pravidla?

 

4/ MANAGEMENT + LEADERSHIP

Obchodní strategie souborů, efektivní plánování a způsoby realizace vizí v rámci každodenního chodu organizace.

Jak definovat dlouhodobé cíle uměleckého souboru a jaké strategie využít k jejich přenosu? A jak motivovat tým k naplňování dlouhodobých cílů?  

 

5/ KULTURNÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ NETWORKING

Národní kulturní politika tvoří rámec, v němž by měly kulturní organizace v dané zemi úspěšně fungovat a rozvíjet se. (Kritické) pochopení této národní kulturní politiky je zásadní pro všechny soubory/umělce, tak aby měli náležitý prostor pro svou uměleckou tvorbu, ale aby se zároveň byli schopni spolupodílet na tvorbě efektivnější kulturní politiky své země.

Jak začít a udržet komunikaci, vzájemné porozumění a propojit se s novými lidmi? Jak vybudovat silný network pro svou organizaci napojený na již existující mezinárodní sítě a udržet si přízeň v rámci konkurenčního mezinárodního divadelního prostředí?

 

6/ Pracovní stáž

Proběhne v  období od 25. dubna do 15. května 2016