profitart.cz

facebook logo 40x40 youtube logo 40x40

Lidé

Šárka Pavelková

 sarka p

Zakladatelka a producentka ProFitArt, produkční platformy pro nezávislé umělce tanečního, fyzického a nonverbálního divadla.

Jako samostatná projektová manažerka pracuje od roku 2005 a spolupracovala na domácích i zahraničních projektech souborů Farma v jeskyni, DOT504 a stála u zrodu souboru Lenka Vagnerová&Company, a kulturních organizací Transteatral, CIANT, KRUH, Člověk a prostor, Tabačka (SK).

Josef Neufus

josef neufus

Josef Neufus přišel do nezávislého kulturního sektoru z oblasti vrcholového managementu cestovního ruchu. Jeho bohaté profesní domácí i zahraniční zkušenosti, stejně jako vzdělání v oboru kulturní antropologie, napomáhají ProFitArtu se vydat v divadelní nezávislé produkci novým směrem. Josef je finančním manažerem a revizorem ProFitArtu.

 

Kamila Plísková

svedectvi terezinskych zdi 8

Asistentka produkční, PR.
Vystudovala bohemistiku a učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK v Praze. Absolvovala pracovní stáž na ústředí Českých center. S ProFitArt navázala spolupráci na projektu Divadelní Odysea 2015.